รับเคลมประกัน

  1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ tsmactive.com เมนูด้านล่าง “เคลมประกัน”
  2. อ่านรายละเอียดในหน้านั้น  หากตรงตามเงื่อนไขเคลม เลือก แจ้งเคลมประกัน เพื่อกรอกแบบฟอร์ม และทำตามขั้นตอน
    หากไม่ตรงตามเงื่อนไข หรือ ไม่ได้ซื้อกับทีเอสเอ็ม งดรับเคลมทุกกรณี
  3. ตรวจเช็คสินค้าที่ลูกค้าคืนมาภายในกล่อง และบันทึกไว้ในแบบฟอร์มอย่างละเอียด หากอุปกรณ์ไม่ครบ ให้แจ้งลูกค้าทุกครั้ง
  4. กรอกแบบฟอร์มเสร็จ เข้าไปที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G9fksssZEoiocnm-TTji5wgMi3i9pYwjTt6Y0yP-ZDE/edit#gid=1688503130 หากไม่มีใน bookmark ให้ favorite ไว้
  5. เลื่อนลงมาด้านล่างสุด ดูตัวเลขแถว ให้ตรงกับข้อมูลลูกค้าที่เพิ่งกรอกแบบฟอร์มเข้ามา และจดเลขแปะติดกับกล่องสินค้าเคลม (ตัวอย่างเช่น 688)
  6. ส่งกลับมาที่ Happy เพื่อเคลมสินค้า

หากลูกค้าต้องการหลักฐานการเคลมประกัน ให้จด เลขแถว (เช่น 688) ให้เค้า อาจจะจดไว้หลังนามบัตรของเราก็ได้ แจ้งเค้าว่า สามารถใช้เลขนี้ในการติดตามการเคลมประกันได้เลย