วิธีโอนสินค้า

แต่ละสาขาจะต้องเป็นคน Open transfer ลิสรายชื่อสินค้าที่ต้องการไว้ ในทางปฎิบัติคือ ให้ลิสรายชื่อสินค้าไว้เมื่อทราบว่าของหมด หรือ มีลูกค้าถามเข้ามาเยอะ ในขณะนั้นทันที

รอบการส่งสินค้าคือ ทุกวันศุกร์ หรือ ในกรณีที่มีสินค้ารุ่นใหม่เข้ามา อาจส่งเร็วหรือช้ากว่าวันศุกร์
อย่างไรก็ตาม การส่งสินค้าจะเกิดขึ้นแค่อาทิตย์ละครั้งเท่านั้น

หากมีการจัดส่งสินค้าที่ไม่ใช่วันศุกร์ Admin จะต้องแจ้งให้สาขาทราบก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน

โดยก่อนเกิดการจัดส่งสินค้า แต่ละสาขาจะต้องตรวจทานรายชื่อสินค้าที่ลิสไว้อีกครั้ง

วิธี Open การโอนสินค้า

จัดเตรียมสินค้าและแก้ไขสถานะ

เมื่อถึงวันจัดส่งสินค้า พนักงานจัดเตรียมสินค้า จะต้อง จัดเตรียมสินค้าให้ครบและถูกต้องตามรายชื่อสินค้า และเข้ามาแก้ไขดั่งนี้

สาขารับสินค้า

เมื่อสินค้าถูกจัดส่งถึงสาขา จะต้องตรวจเช็คอย่างละเอียด ว่าได้สินค้าครบตามที่ลิสไว้หรือไม่ ถ้าไม่ครบให้แจ้ง Admin เต้ ทันที