วิธีนับสต็อค

กรุณาอ่านแล้วทำความเข้าใจทุกขั้นตอน หากข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนนึง จะเกิดความผิดพลาดแน่นอน

1.สร้างไฟล์การนับสต็อค

  • เลือก “เพิ่มการนับ Stock”
  • เลือกชนิดเช็คสต็อค Full คือเช็คทุกรายการสินค้า, บางส่วน คือ เช็คเฉพาะแบรนด์ หรือ หมวดหมู่

ขั้นตอนต่อไปเมื่อกด ยืนยัน

2.เปิดไฟล์การนับสต็อค

หลังจากดาวน์โหลด เปิดไฟล์ โดยใช้โปรแกรม Open office กดดาวน์โหลดที่นี่

 

หลังจากเปิดไฟล์ ตรวจสอบความถูกต้องโดยดูที่รหัสสินค้าว่ามี 0 นำหน้าหรือไม่

3.คีย์ข้อมูลสต็อคที่นับได้

 

4.Save ไฟล์สต็อคที่นับได้

เลือก ไฟล์ –> Save As… หรือ (บันทึกเป็น ใน windows)

5.อัพโหลดไฟล์สต็อค

 

หากอัพโหลดแล้วขึ้น error ดั่งภาพนี้ หมายความว่าในไฟล์นับสต็อค บรรทัดที่ 705 มีการคีย์ผิดพลาด

สำคัญมาก

ในขณะที่เริ่มสร้างไฟล์การนับสต็อค ระบบจะ expected (คาดหวัง) จำนวนสต็อคในขณะนั้นๆ โดยไม่คำนวนการเคลื่อนไหวสินค้าหลังจากนั้น

หากมีการกดรับโอนสินค้า, กดรับสินค้าที่สั่งซื้อ, บันทึกขายออก ระหว่างทำการนับสต็อค อาจทำเกิดการนับผิดพลาดได้ง่าย

ตัวอย่างเช่น ในตอนสร้างไฟล์นับสต็อค มีสินค้า A จำนวน expected = 5 ชิ้น

เกิดเหตุการณ์ หลังจากที่สร้างไฟล์  ได้แก่ ขายหน้าร้าน 1 ชิ้น, กดรับโอนสินค้า 2 ชิ้น และ รับสินค้าเข้า 3 ชิ้น

 

เหตุการณ์เหล่านี้ จะไม่นำมารวมกับการนับสต็อคเลย

หมายความว่า จำนวนสินค้าในตอนสร้างไฟล์ คือ 5 ชิ้น ลบ ขายหน้าร้าน 1 ชิ้น บวก โอนสินค้า 2 ชิ้น บวก รับสินค้าเข้า 3 ชิ้น

ได้จำนวนสินค้าในร้านตอนนี้ เท่ากับ 9 ชิ้น

 

แต่เมื่อเราบันทึกการนับ จะต้องให้ได้ จำนวนเดียวกับตอนที่สร้างไฟล์นับสต็อค

วิธีคำนวนคือ จำนวนสินค้าในร้านตอนนี้ คือ 9 ชิ้น ลบ รับสินค้าเข้า 3 ชิ้น ลบ โอนสินค้า 2 ชิ้น บวก ขายหน้าร้าน 1 ชิ้น

ได้สินค้าที่บันทึกในการนับและอัพโหลด เท่ากับ 5 ชิ้น

 

วิธีป้องกันความผิดพลาดระหว่างนับสต็อค

  1. เริ่มสร้างไฟล์และนับสต็อคในตอนที่คิดว่ามีการเคลื่อนไหวของสินค้าน้อยที่สุด เช่น วันที่ลูกค้าบางเบา, ก่อนปิดร้าน
  2. เมื่อมีการขายออก ระหว่างนับสต็อค ให้จดชื่อสินค้าและจำนวนสินค้านั้นไว้ทุกครั้ง และนำมาบวกกับจำนวนสินค้าในร้านใหม่ก่อนอัพโหลดไฟล์
  3. เมื่อมีการ กดรับสินค้าที่สั่งซื้อ กดรับสินค้าที่โอนมา ระหว่างนับสต็อค ให้แยกออกจากสินค้าที่จะทำการนับ และไม่ต้องนำมาคำนวน
  4. หลังจากสร้างไฟล์ ควรเริ่มนับสต็อคทันที ไม่ควรเว้นระยะเวลา เช่น สร้างไฟล์ตอนเช้า แต่นับสต็อคตอนเย็น ในระหว่างการสร้างไฟล์ และ อัพโหลดไฟล์นับสต็อค หากมีความเคลื่อนไหวของสินค้าใดๆ ให้จดและนำมาคำนวนให้ถูกต้องทุกครั้ง

 

หากไม่เข้าใจ ถามพี่ใน line ได้เลย เพื่อนำข้อสงสัยเหล่านั้นมาเพิ่มในบทความนี้ ให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ต่อไป